mobiilisti_logo_wiki.jpg
ESR_logo_pieni.jpgvipuvoimaaEU_pieni.jpg

Taustaa


Suunnitelmana on kokeilla mobiilioppimisen sovelluksia Inno-merkonomiryhmän kanssa äidinkielen opetuksessa. Kyseisellä ryhmällä yhden opintoviikon laajuinen äidinkielen opintojakso Kieli ja tekstit on irrotettu 10 ov:n ATTO-moduulista ja sijoitettu jaksoon, joka on 1.11.2011-13.1.2012. Tämä mahdollistaa äidinkielen integroimisen ammattiaineisiin ja työssäoppimiseen, sillä Inno-merkonomeilla on työssäoppimista kaksi päivää viikossa muiden opintojen ohella.

Tavoitteet


Tarkoituksena on kehittää mobiilioppimisen pedagogisia malleja ja kokeilla mobiililaitteita kuten iPod Touchia ja iPadia opetuksessa. Inno-merkonomiryhmä on saanut käyttöönsä iPod Touchit koko opiskeluajaksi, ja iPadeja voidaan lainata Inno-Omniasta. Tavoitteena on testata, miten mobiililaitteita ja niiden sovelluksia voisi äidinkielen opetuksessa käyttää. Samalla tarkoitus on kehitellä, miten työssäoppimisesta kerättyä aineistoa voitaisiin hyödyntää äidinkielentunnilla ja äidinkieltä opiskella myös työssäoppimispaikalla, sillä Mobiilisti-hankkeen tavoitteena on laajentaa oppimisympäristöä autenttisiin tilanteisiin.

Lisäksi tavoitteena on, että mobiililaitteita käyttämällä opiskelija voisi kehittää äidinkielen opetussuunnitelmassa mainittuja elinikäisen oppimisen avaintaitoja, kuten ongelmanratkaisua, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, mediaosaamista, tietotekniikkataitoja ja aktiivista kansalaisuutta. Kieli ja teksti -opintojakson tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi oppia hankkimaan tietoa eri lähteistä ja perehtyä tekijänoikeuksiin, mikä sopii hyvin mobiilioppimiseen.

Toteutus


Mobiilioppimisen kokeileminen äidinkielen opetuksessa vaatii opetustilat, joissa langaton verkko toimii ja käytettävissä on tietokoneita. Aikaa täytyy varata sovellusten kokeilemiseen ja oppimistehtävien suunnittelemiseen sekä yhteisiin tapaamisiin muiden Mobiilisti-hankkeessa toimivien opettajien ja työntekijöiden kanssa.

HTML Comment Box is loading comments...