mobiilisti_logo_pienin.jpg

Oppimisen tavoite:

  • Asiakaspalvelutilanteen haltuunotto
  • Asiakaspalveludialogin harjoittelu
  • Työtehtävän suunnittelun palikat

Pedagoginen malli:

  • Mobile inquiry learning

Tehtävänanto:

asiakaspalvelutilanne_tehtävänanto.jpg

Toteutus:

  • Opiskelijat kirjoittavat dialogin asiakaspalvelutilanteesta ja nauhoittavat sen iPadilla valitsemassa tilassa
  • Sovellus: iMovie, johon on ladattu valmiiksi still-kuva
  • Jos on aikaa, opiskelijat voivat lisätä tekstit esitykseensä, muuten ne lisätään myöhemmin
  • Esitykset kuunnellaan ja kommentoidaan yhdessä

Tuotokset:


Tilanteen jatkuminen puhelun jälkeen, ongelmanratkaisua:
asiakaspalvelutilanne.pdf

HTML Comment Box is loading comments...