mobiilisti_logo_pienin.jpg

Tehtävä


Haastatelkaa tiiminä InnoOmniassa toimivaa yrittäjää ja tehkää haastattelusta video, jonka kesto on enintään 2 minuuttia. Tehtävän tarkoituksena on harjoitella haastattelua tiedonhankintamenetelmänä ja saada tietoa yrittäjänä toimimisesta.

Haastattelukysymyksiä:

Minkä alan yrittäjä olet?
Mikä on parasta yrittäjänä toimimisessa?
Mitä ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan?
Muuta...?

HTML Comment Box is loading comments...