mobiilisti_logo_pienin.jpg

Tehtävä


Tee SonicPics-esitys/video harrastuksestasi.
Esittele itsesi lyhyesti esityksen alussa.

Tuo esille,

  • mikä harrastus on kyseessä
  • mitä mukavia asioita harrastus tuo elämääsi
  • mitä työelämässä tarvittavia taitoja olet oppinut harrastuksesi avulla.

Harrastusesittelyn on tarkoitus olla CV:n liite, ja sen kohderyhmänä ovat työnantajat.

Tehtävän tarkoitus on harjoitella tiedon tiivistämistä ja itsestä kertomista työnhakutilanteita varten.

HTML Comment Box is loading comments...