mobiilisti_logo_pienin.jpg

Tehtävä


Miettikää ja ratkaiskaa:

  • Mitä tarkoitetaan sisäisillä ja ulkoisilla asiakkailla?
  • Ketkä ovat olleet nyt ensimmäisen jakson aikana teidän sisäisiä ja ketkä ulkoisia asiakkaita työssäoppimispaikassa?
  • Miten te Innomerkonomit huolehditte oman palvelunne laadusta?

Luokaa itsellenne hyvän palvelun pelisäännöt. Kirjatkaa viisi asiaa, joiden avulla te tuotatte hyvää palvelua. Ottakaa 3-5 kuvaa, jotka kuvaavat näitä asioita. Lisätkää niihin haluamanne kuvatekstit. Viekää kuvat Sonic Pics sovellukseen ja kertokaa omin sanoin niistä. Ohjeet löytyvät oheisilta videoilta:

Photogene (kuvien muokkaus, puhekuplat ym.)

Sonic Pics (esityksen tekeminen)

Huom! Esityksen pituus max 2,5 min.

Huomioi myös, että videot viedään YouTubeen Innomerkonomien omalle avoimelle kanavalle.

Työniloa!
Satu ja Pauliina

Prosessikuvaus


  • Koko toteutus tehtiin iPodTouch-mobiililaitteella.
  • Oppilaat ottivat asiakaspalvelutilanteisiin liittyviä kuvia.
  • Kuvia he muokkasivat Photogene ohjelmalla lisäten niihin mm. tekstiä.
  • Suurin osa oppilaista teki pienen käsikirjoituksen tehtävänannon mukaisesti.
  • Tämän jälkeen kuvat vietiin SonicPics-ohjelmaan ja oppilaat nauhoittivat niiden päälle puhetta.
  • SonicPics-sovelluksesta esitykset ladattiin suoraan YouTubeen, mobiilisti.

Tuotokset
Arviointi


Miten prosessi onnistui? Mitä lisäarvoa mobiilius toi oppimiseen? Päästiinkö tavoitteeseen? Mitkä olivat haasteet? Entä positiiviset asiat?

HTML Comment Box is loading comments...