mobiilisti_logo_wiki.jpg

ESR_logo_pieni.jpgvipuvoimaaEU_pieni.jpg


Mobiilioppimista Omnian aikuisopiston valmistavassa koulutuksessa ja osana työssäoppimista
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoidon koulutusohjelma
Toteuttajat: kouluttaja Leo Lehtosaari ja erityisopettaja Sari Rautiainen

pedagoginen_tuki.jpg pedagoginen_tuki2.jpg

Tavoitteet:
  • Tuoda näkyviin opiskelijan työssä oppimia asioita, sekä ohjata hänen oppimisprosessiaan tavoitteiden mukaiseen suuntaan.
  • Tehdä näkyväksi opiskelijan ajattelua ja ammatillisen tiedon ja osaamisen rakentumista sekä auttaa ammatillisen kielen oppimisessa.
  • Oppia toimimaan yhteisöllisesti erilaisten ongelmanratkaisutilanteiden parissa.
  • Mahdollistaa uudenlaisia tapoja näyttää opittua ja tuottaa oppimismateriaalia.
  • Vahvistaa ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista.

Ryhmä:
Kaikki opiskelijat ovat aikuisia. Ryhmässä on yhteensä 12 opiskelijaa, joista kaksi on naisia. Ikähaarukka on 20-50+ ja useimmilla on perhe ja lapsia. Noin puolet ryhmästä on ulkomaalaistaustaisia. Osalla opiskelijoista suomen kielen taso on tyydyttävä. Osalla on alan kokemusta, osa vaihtaa alaa kokonaan ja osa täydentää omaa osaamistaan. Jotkut ovat päivisin työelämässä ja osa on työttömänä. Valmiudet verkko-oppimiseen ovat erilaisia. Ryhmä tulee suorittamaan kiinteistöpalvelujen perustutkinnon. Ensimmäinen mobiilitoteutus kestää noin kuukauden ajan, 4.4-9.5. Mobiilitoteutukset tuodaan wikiin ja opiskelijoiden Posterous-blogeihin.

Laitteet:
Opiskelijat saavat lainaan iPodTouch'eja (8kpl) ja iPadeja (4kpl). Laitteisiin on ladattu tarvittavat sovellukset ja päätarkoitus on pystyä kuvaamaan, videoimaan, kirjoittamaan ja äänittämään työssäoppimispaikassa sekä postaamaan oppimiskokemuksia Posterous-sovelluksen kautta omiin työssäoppimisen blogeihin. Tuottamista helpottamaan on opettaja laatinut ohjaavia tehtäviä, joihin opiskelijoiden tulee viikoittain reagoida. Opettaja ja työssäoppimisen ohjaajat kommentoivat blogipostauksia.

Lähiopetusta tukevissa mobiilitoteutuksissa käytetään viikottain iPadeja. Myös opettajalla on lainassa oma iPad.

HTML Comment Box is loading comments...