mobiilisti_logo_wiki.jpg

Tehtävä


Merkonomiopiskelijat tutustuvat kirjasto- ja tietopalveluihin ja tekevät niistä sarjakuvan yhdistäen kuvaa ja tekstiä. Opiskelijoita pyydettiin tekemään sellaiset sarjakuvat, jotka houkuttelisivat muitakin kirjaston asiakkaiksi.

Prosessikuvaus


  • Oppilaat tutustuivat InnoOmnian kirjasto- ja tietopalveluihin.
  • Kirjaston henkilökunta kertoi ensin toiminnastaan ja opiskelijat saivat ottaa kuvia iPodTouch-mobiililaitteillaan.
  • Ennen kuvaamista pyydettiin lupa kirjaston henkilökunnalta ja selvitettiin, että tuotoksia julkaistaan netissä avoimessa oppimisympäristössä.
  • Oppilaille annettiin tehtäväksi luoda kirjaston toimintaa kuvaava sarjakuva iPadissa olevalla Strip Designer POW-sovelluksella.
  • iPod'eista kuvat vietiin DropBoxiin (oppilailla on iPod'eissa DropBox-sovellus ja oma DropBox-laatikko, jossa kaikilla on vielä henkilökohtaiset laatikot).
  • iPadeissa on myös DropBox, johon kirjautumalla kuvat saatiin kätevästi iPadin kameran rullaan ja sieltä kuvanmuokkausohjelmaan ja sarjakuvasovellukseen.
  • Oppilaat tekivät sarjakuvat ja esittelivät ne DropBoxin nettisovelluksen kautta koko ryhmälle isolla kankaalla luokassa.
  • Esitykset videoitiin ja niihin voidaan palata äidinkielen tunnilla esim. puheilmaisun ja esiintymisen näkökulmasta.
  • Koko prosessi kesti taukoineen n. 3 tuntia.
  • Toteutusta ohjasivat äidinkielenopettaja ja mobiilineuvoja.

Tuotokset


Sarjakuva_kirjasto1_small.jpg Sarjakuva_kirjasto2_small.jpg
Sarjakuva_kirjasto3_small.jpg Sarjakuva_kirjasto4_small.jpg

Arviointi


Miten prosessi onnistui? Mitä lisäarvoa mobiilius toi oppimiseen? Päästiinkö tavoitteeseen? Mitkä olivat haasteet? Entä positiiviset asiat?

Opettaja: Tavoitteena oli saada tietoa oppilaitoksen kirjastosta ja sen palveluista. Sarjakuvien avulla opiskelijat saivat tiivistää oppimaansa kuvin ja sanoin.Innostavaa oli, että sarjakuvat pystyttiin toteuttamaan kirjaston esittelyn jälkeen mobiilisti paikasta riippumatta. Haastavaa opiskelijoille oli ryhmässä työskenteleminen niin, että työ jakautuisi tasapuolisesti kaikille. Tätä on kuitenkin tarpeellista harjoitella. Opettajan näkökulmasta ohjeiden antaminen oli haastavaa, koska välineet eivät ole vielä itselle niin tuttuja, että toisten opastaminen sujuisi täysin ongelmitta. Prosessi opetti opiskelijoille selvästi ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitoja.

HTML Comment Box is loading comments...