mobiilisti_logo_pienin.jpg

Matkailuvirkailijoiden kanssa teimme syksyllä 2012 mobiiliprojektin, jossa opiskelijat valitsivat toimijan tapahtumatuotannosta tai kongressipalvelun tarjoajasta ja esittelivät tämän mobiilisti tuotetun videon avulla. Kurssin nimi oli Kongressipalvelut, myynti - ja tarjoukset ja laajuus 3 ov.

Tutkinto/ryhmä:

Hotelli-, ravintola- ja catering -alan pt, matkailuvirkailijaryhmä

Oppimisen tavoite:

Tiimissä toimiminen, tapahtumatuotantoalaan tutustuminen

Pedagoginen malli:

Casepohjainen mobiilioppiminen

Laitteet ja sovellukset:

  • iPad ja iPodTouch
  • Movie videontekosovellus
  • Popplet miellekarttasovellus
  • BookCreator sovellus (yksi opiskelijoista teki tuotoksen kirjan muodossa)

Toteutus:
Katso webinaari toteutuksesta, kesto 20 min.


Tuotoksia:

Palaute opiskelijoilta

HTML Comment Box is loading comments...