mobiilisti_logo_pienin.jpg

Tavoite:

Oppimistehtävänä oli tehdä hyvinvointikeskus Hyvinvoimalan yrittäjille markkinointivideot. Hyvinvoimala sijaitsi Punavuoressa ja sen perustajia olivat kymmenkunta yrittäjää, jotka tarjoavat yksityisille ja yrityksille mm. liikunta- ja hyvinvointipalveluja aina meditaatiosta joogaan ja ravitsemuksesta mentaalivalmennukseen.

Tehtävän aikana opiskelijat:
 • tutustuivat hyvinvointialan pienyrittäjiin
 • tutustuivat pienyrittäjien markkinointimahdollisuuksiin
 • suunnittelivat ja toteuttivat yrittäjien haastattelut
 • suunnittelivat ja toteuttivat yrittäjien markkinointivideot

Laitteet ja sovellukset:

iPadit, Popplet, iMovie

Prosessikuvaus:

 • Opiskelijat jakautuivat 4-5 –hengen ryhmiin ja ottivat selvää mitä yritysesittelyvideot pitävät yleensä sisällään
 • Opiskelijoiden kanssa käytiin yhdessä läpi mitä hyvässä yritysesittelyvideossa täytyy ottaa huomioon
 • Ryhmät tekivät Popplet-sovelluksen avulla suunnittelukartan/hahmotelman yrittäjän haastattelunrungosta ja esittelivät sen muulle luokalle, minkä jälkeen suunnitelmia kommentoitiin yhdessä
 • Ryhmät vierailivat Hyvinvoimalassa ja haastattelivat yrittäjiä suunnitelmien mukaan. Haastattelut kuvattiin iPadilla.
 • Ryhmät kuvasivat yrittäjän luona myös tiloja, tuotteita, palveluita, hoitoja yms. markkinointivideota silmällä pitäen
 • Tämän jälkeen kerätty materiaali koostettiin noin minuutin mittaiseksi pieneksi yritysesittely-/markkinointivideoksi iMovie –sovelluksen avulla
 • Yrittäjät kommentoivat videoita, jonka jälkeen ne viimeisteltiinvideon suunnittelu_Popplet.jpg
Kysymysten suunnittelussa käytettiin hyväksi miellekarttasovellusta nimeltä Popplet.