mobiilisti_logo_pienin.jpg
ESR_logo_pieni.jpgvipuvoimaaEU_pieni.jpg

Mitä on mobiilioppiminen?
Blogiteksti, Pauliina Venho Mobiilisti-blogissa 5.3.2013
Mobiililaitteiden käyttö oppimisen välineenä ei ole tietotekniikkaa vaan pedagogiikkaa

Koottua, käytäntöön sovellettavaa tietoa mobiilioppimisesta:


Mobiilisti-hankkeessa tuotettu Mobiiliopas2 - pedagogisia malleja, menetelmiä, välineitä ja esimerkkejä mobiilioppimisesta ammatillisissa ja ammattikorkean opinnoissa.

Ammattipeda-sivusto - ammattikoulutuksen kehittäjille, oppilaitosjohdon edustajille, opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaaville sekä opetustoimen henkilöstökoulutuksen tuottajille.

Löydä asiantuntijoita, jotka ovat soveltaneet mobiililaitteita opetukseen jo pidemmän aikaa:


Facebook -ryhmät:
Mobiili Ammatillisella ja Tablet-laitteet opetuksessa (voit kysyä mitä vaan ja apua saa aina)