mobiilisti_logo_pienin.jpg
ESR_logo_pieni.jpgvipuvoimaaEU_pieni.jpg

ITK-mobiilisykli-jule.png
Mobiilioppimisen sykli on yksi tapa havainnollistaa sitä, minkälaisia asioita käydään yleensä läpi kun otetaan mobiililaitteita käyttöön oppilaitoksessa. Sykli perustuu “Technology learning cycle”-nimiseen kuvioon, jonka avulla voidaan kuvata minkä tahansa uuden teknologian käyttöönoton vaiheita. Sykliä voi käyttää reflektoinnin apuvälineenä kun halutaan miettiä, missä vaiheessa prosessia tällä hetkellä ollaan. Vaiheet eivät ole toisensa poissulkevia, vaan limittäisiä, eikä sykli oikeastaan lopu koskaan. Tutustu tuleviin koulutuksiimme InnoOmnian koulutuswikissä!