mobiilisti_logo_pienin.jpg

Tutkinto/koulutusohjelma:

Käsi- ja taideteollisuusalan pt (viherartesaani), Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma

Oppimisen tavoite ja toteutussuunnitelma:


Opintojakson tavoitteena on rakentaa kasvien tunnistustamisen oppimiseen rata Omnian Espoon keskuksen campuksen alueelle. Radalle valitaan tunnistettavaksi yleisimpiä
viherrakentamisessa käytettäviä puita ja pensaita. Opiskelijat etsivät tietoa kasveista, muokkaavat sitä videomuotoon ja keksivät itse aiheeseen liittyviä tehtäviä toisille opiskelijoille.

Opittuja taitoja opiskelijat voivat hyödyntää myöhemmissä opintojen vaiheissa, kuten portfolioon materiaalin keräämiseen ja sen muokkaamiseen esityskelpoiseksi. Samalla
harjoitellaan elinikäisen oppimisen taitoja.

Pedagoginen malli:

Mobiili-bongaus

Laitteet ja sovellukset:

iPadit, iMovie (videoiden muokkaaminen), Photogene (kuvien muokkaaminen videoita varten), StripDesign sarjakuvasovellus, QRAfter (qr-koodien tekeminen ja lukeminen), EveryTrail (radan tekeminen)

Toteutuksia:


Linkki QR-koodiradan karttaan, tervetuloa kierrokselle!

Mobiililaitteen EveryTrail-sovelluksella voit katsoa rataa kuvassa olevan haun mukaisesti: radan nimi on “Avip12 kasvirata”

kasvirata2.jpg


Esimerkki tuotetusta videomateriaalista:


Palaute opiskelijoilta:mobiililaitella voit katsoa sen hakulla (katso liitetty haku sivu).
Radan nimi on “Avip12 kasvisrata”