mobiilisti_logo_pieni.jpg

Ravintolan asiakaspalvelu


Tutkinto/ryhmä:

Hotelli-, ravintola- ja catering -alan pt, tarjoilijaryhmä

Oppimisen tavoite:

Projektin tarkoituksena on perehtyä asiakaspalvelun perusteisiin mobiililaitteita hyödyntäen:
  • mitä on hyvä ja huono asiakaspalvelu
  • asiakaspalvelun eri vaiheet
  • minkälainen on hyvä ravintolan asiakaspalvelija

Muita tavoitteita:
  • Ryhmätyöskentely ja aktiivinen osallistuminen
  • omien vahvuuksien löytäminen ja käyttäminen
  • uudenlaisen oppimistavan omaksuminen

Opettajan kooste tavoitteista ja toteutustavoista:


Pedagoginen malli:

Reflektiivinen toiminnallinen ongelmanratkaisu ja Case-pohjainen mobiilioppiminen

Laitteet ja sovellukset:

iPadit, DropBox, YouTube, StripDesign -sarjakuvasovellus, SonicPics-kuvaesitys, Popplet -miellekarttasovellus

Toteutus:


1) Ryhmät pohtivat 4-5 hyvän ja huonon palvelun määritelmää, ja etsivät näitä kuvaavia asioita,esineitä tai tapahtumia. Kuvat ladataan ja selitetään Sonic Pics-ohjelman avulla
2) Ryhmät käyvät läpi aiemmin selitettyjä palvelun vaiheita kuvaamalla niitä Strip Design -ohjelmalla
3) Ryhmät pohtivat hyvän asiakaspalvelijan ominaisuuksia haastattelemalla yhtä alan työntekijää. Haastattelussa voidaan käyttää iPad toucheja, ja niistä tehdään Popplet- ohjelmalla kooste-esitys

Tuotoksia:


Asiakaspalvelua.jpg
Palaute opiskelijoilta: