mobiilisti_logo_pienin.jpg

ESR_logo_pieni.jpgvipuvoimaaEU_pieni.jpg

Tavoite


Tavoitteena on laajentaa kielen oppimisympäristöä pois luokkahuoneesta esim. autenttiseen simuloituun tilanteeseen. Mobiilioppimista voisi hyödyntää ammatillisessa laajennetussa työssäoppimisessa ja näyttötutkinnossa, jossa ei muuten pysty useinkaan näyttämään kielitaitoaan asiakaspalvelutilanteessa. Näin saadaan osaaminen näkyväksi.

Haasteita


Ongelmana mobiilistioppimisessa voi olla opiskelijoiden lähtötaso sekä yleensä kokemus mobiililaitteista.

HTML Comment Box is loading comments...