mobiilisti_logo_pienin.jpg
ESR_logo_pieni.jpgvipuvoimaaEU_pieni.jpg

Mobiilivideot Suomi toisena kielenä -opetuksessa, Omnian aikuisopistossa:


Ala: Sosiaali- ja terveysalan maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattua opettajan tuottamaa materiaalia
Toteuttaja: Kouluttaja Marina Harju

Tavoite ja toteutussuunnitelma:


  • Työpaikalla opittavien asioiden hyödyntäminen kielen oppimisessa
  • Opettajan tuottamien videoiden hyödyntäminen kielen oppimisessa
  • Oppimismateriaalin tuottaminen mobiilisti ja sen hyödyntäminen näyttötutkinnon suorittamisessa

Opettaja sai käyttöönsä mobiililaitteet, joiden avulla hän pystyi videoimaan, muokkaamaan ja jakamaan Moodleen työpaikoilla tapahtuvia oppimistehtäviä kielen oppimisen näkökulmasta. Videoinnin kohteina olivat erityisesti toiminnot, joissa tuli esiin prosesseja, työvälineitä, dialogeja ja tyypillistä alaan kuuluvaa sanastoa. Kuvaus suoritettiin siten, että asiakkaiden tai työntekijöiden kasvoja ei näy videoissa. Videoita ei myöskään jaettu YouTubeen (lukuunottamatta kahta alla olevaa esimerkkivideota), vaan vietiin Moodleen (versio 1.9) iPadin kameran rullasta. Työpaikkojen kanssa sovittiin etukäteen kuvausluvasta ja selvitettiin, mikä on kuvaamisen tarkoitus (kts. kohta Lomakkeet).

Laitteet ja sovellukset:


Opettajalla oli käytössään iPod Touch ja iPad. Videoita leikattiin ja niihin lisättiin tekstitystä iMovie-sovelluksessa.

Toteutuksia: