mobiilisti_logo_pienin.jpg

Oppimisen tavoite:

Oppia oikeiden työkalujen valinta työtehtävän suorittamiseen

Pedagoginen malli:

Mobiilibongaus

Käytettävä sovellus:

Popplet-käsitekarttasovellus, johon voi lisätä tekstiä ja kuvia

Tehtävänanto:

työkalut.jpg

Toteutus:


1. Orientointi

Työkalujen valinta työkalupakista ja työkalujen kuvaaminen sekä nimeäminen (Huom! mukana voi olla myös asiaankuulumattomia työkaluja).

2. Suoritetun tehtävän läpikäynti


  • Jokainen ryhmä saa kertoa miksi valitsi juuri nämä työkalut. Työkaluvalinta suhteutettuna ongelmaan esitellään muille.
  • Kouluttajan ohjeistus oikeista työkaluista, joita tehtävään käytetään.
  • Ammattisanaston kertaaminen. Huom! vikoja (miksi wc-istuin vuotaa) voi olla monta - eli työkaluissakin voi esiintyä vaihtelua. Näin ollen työkalut pitäisi osoittaa tiettyyn työsuoritukseen liittyväksi.

3. Oikeiden työkalujen kokoaminen


Oikeat työkalut kuvataan (jos puuttui jotain).

4. Palaute

Mitä ollaan opittu, mitä voisi tehdä seuraavalla kerralla paremmin ja toimiko ryhmätyö.

Tuotokset:


työkalut1.jpg

työkalut2.jpg

työkalut3.jpg

HTML Comment Box is loading comments...