mobiilisti_logo_pienin.jpg

Oppimisen tavoite:

Työtehtävän raportoinnin vaiheet (miten työtehtävä onnistui, pitääkö asiaa viedä eteenpäin, varaosat jne.) ja eri tilanteet

Pedagoginen malli:

Työvaiheiden ja prosessien opettelu ja mallinnus

Käytettävät sovellukset:

Kamera, iMovie, Muistio

Tehtävänanto:

raportointi_tehtavananto.jpg


Toteutus:

Opettaja kertaa raportoinnin tavat ja käytännöt eri tilanteissa.
  • Kasvokkain raportointi asiakkaalle, videon työstä iMoviella
  • Puhelimitse raportointi, dialogi iMoviella
  • Sähköpostitse raportointi, kirjoittaminen muistioon
  • Huoltokirja: katsotaan yhteisesti malliesimerkistä
Toteutukset käydään läpi yhteisesti ja viedään wikiin. Keskustellaan autenttisista tilanteista, joissa opiskelijat ovat raportoineet tekemästään työstä. Kerrataan raportoinnin hyvät ja huonot käytännöt.

Tuotokset:


raportointi.jpg

HTML Comment Box is loading comments...