mobiilisti_logo_pienin.jpg

Oppimisen tavoite:

WC-pöntön korjaamisen vaiheiden oppiminen

Pedagoginen malli:

Työvaiheiden ja prosessien opettelu ja mallinnus

Käytettävä sovellus:

iMovie videontekosovellus

Tehtävänanto:

videointi.jpg

Toteutus:


  • Opettaja kertaa luokassa teorian
  • Mobiilitoteutuksen tehtävänanto
  • Käydään läpi selkeän videoinnin perusohjeet
  • Opiskelijat toteuttavat korjauksen vaihe vaiheelta 2-3 hengen ryhmissä ja videoivat sen
  • Videot viedään iMovie-ohjelmaan ja niiden päälle nauhoitetaan selostus toimenpiteestä, mikäli nauhoitustilanteessa on ollut paljon melua tms.
  • Videot viedään YouTubeen
  • Videot katsotaan yhdessä ja käydään keskustelu korjaustoimenpiteiden eri vaiheista sekä opitusta sisällöstä

Tuotokset:

Huom! Näitä tuotoksia ei ole tarkoitettu ohjeiksi tai opetusmateriaaliksi sinänsä. Ne ovat osa oppimisprosessia ja niiden kautta voidaan yhdessä käydä tarvittavia asioita läpi jälkikäteen. Videoiden ei ole tarkoitus olla virheettömiä, vaan tehdä tekeminen näkyväksi. Niitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten asioiden nimeämiseen eri kielillä, prosessin vaiheiden korostamiseen, virheellisten toimintatapojen osoittamiseen, poisoppimiseen jne.HTML Comment Box is loading comments...